cph listening room

Hver søndag aften er der Cph Listening Room. Scenen er åben for alle sangskrivere, der optræder med original musik.

Lytterummets filosofi er at tilbyde et sted, som giver mulighed for fokuseret lytning uden noget, der forstyrrer forbindelsen mellem publikum og kunstner. Atmosfæren bærer præg af ”overenskomsten” mellem optrædende og publikum, hvor publikum lytter opmærksomt, og sangskriverne spiller og synger. Begge parter får en helt særlig oplevelse ud af aftenen. Nye sangskrivere kan prøve talentet af, rutinerede kan prøve nye sange af, og omkringfarende troubadourer kan møde nyt publikum.

Deltagerne kan tilmelde sig fra kl. 19:15 hver søndag til at spille en eller to originale sange på en sang-aften, der løber fra kl. 19:30 – 23:00. Desuden er der ofte en feature-artist, der optræder fra kl. 21:00 – 21:30.

Der er fri entre til Cph Listening Room. Alle optræder og arbejder gratis. Optrædende kan naturligvis afregne KODA.

Det er foreningen The Listening Roomies, der arrangerer Copenhagen Listening Room Open Stage.

Der kan købes øl og vand i baren.

Se kalenderen

English version

Every Sunday evening we have Copenhagen Listening Room. The stage is open for all songwriters performing their own original songs.

The philosophy of The Listening Room is to offer an opportunity for focused listening without anything to disturb the connection between the artist and the audience. The atmosphere is characterized by the “agreement” between the performing artists and the audience. The audience is listening carefully, while the songwriters are playing and singing. This way, both parties get a special experience. New songwriters can try out their talent, the experienced can try new songs, and travelling troubadours can meet a new audience.

Participants can sign up at 19:15 every Sunday to play one or two original songs on the Open Stage, from 19:30 – 23:00. Furthermore there is usually a featured act, performing from 21:00 – 21:30.

Entrance is free. Everybody at Cph Listening Room is performing and working for free. Performing artists can of course report their performance to Koda.

Copenhagen Listening Room is arranged by the ‘The Listening Roomies’ Club.

Beers and sodas can be bought at the bar.

See kalenderen