Gæstelisten

Fem markante spillesteder i København lancerer ambitiøst tiltag for at styrke frivilligheden indenfor live-musikken.

Musikcafeen, Stengade, Råhuset, Forbrændingen og UnderWerket går sammen om online platformen GÆSTELISTEN for at udbyde gæstelistepladser, kurser og kompetenceudvikling til frivillige på tværs af spillestederne.Spillestederne vil tilbyde et attraktivt kulturmiljø til frivillige, hvor de kan udvikle deres færdigheder og samtidig være med til at skabe et mangfoldigt udbud af kulturelle oplevelser i Københavnsområdet.

Frivillighed er forbundet med fællesskaber og med GÆSTELISTEN vil spillestederne udvikle fællesskabet på tværs af spillestederne i København. GÆSTELISTEN er udviklet i samarbejde med CPH Volunteers. Visionen er at udbrede ordningen til flere spillesteder for at gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig på tværs af spillestederne i Storkøbenhavn.

Hvis du kunne tænke dig at blive frivillig i Råhuset, kan du sende en mail til vores frivilligkoordinator på rebecca@kraftwerket.dk