THE LISTENING ROOMIES FORENING invites all members to our Annual General Meeting! Come and have an influence on the organisation and future of your favourite place to be on a Sunday! Coffee and tea provided. If some people would be so kind as to bring a cake, please indicate below.

Foreningen ‘The Listening Roomies’ indkalder hermed til vores årlige generalforsamling. Kom og få indflydelse på driften og fremtiden for dit yndlings-søndagsaftens-sted. Vi sørger for te og kaffe. Og hvis nogen vil være så venlige at medbringe kage, må de gerne skrive det herunder 🙂

AGENDA / DAGSORDEN:

1. Election of meeting chairman and secretary.
Valg af ordstyrer og referent.
2. Chairman’s yearly report.
Formandens beretning.
3. Presentation and approval of accounts/budget.
Regnskabsaflæggelse og godkendelse.
4. Suggestions from members.
(Must be sent to martintomlinsonmusic@gmail.com before 6th April)
Behandling af inkomne forslag
(skal sendes til martintomlinsonmusic@gmail.com før d. 6 april)
5. Decision on membership fee. (For 2019)
Fastsættelse af kontingent.
6. Election of new board members and substitutes.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Election af accountant & accountant substitute.
Valg af revisor + suppleant.
8. Any other business.
Eventuelt.